Home

Hållbarhet arbetsplats

Psst inspireras vidare i vår Kunskapsbank! Läs mer här. 2021-05-21; linus-vesander. 2021-05-20; FUJI4471 (1 Hållbarhet. För Rottneros handlar hållbarhet om att koncernen byggs och utvecklas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Våra medarbetares säkerhet, miljövänliga produkter och ansvar för både den inre och yttre miljön är några av de viktigaste beståndsdelarna i vårt hållbarhetsarbete. Ansvarsfullt företagande Hållbarhet handlar inte bara om miljön, utan också om sociala aspekter som berör samhället och människorna som lever i det. Vi har ett ansvar för våra medarbetares välmående och säkerhet, men också ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. Det innebär att vi värnar om yttrandefrihet, organisationsfrihet och rätten till rättvisa arbetsförhållanden. Genom att utveckla hälsosamma arbetsplatser och engagera oss i förbättringsarbete, kan vi vara med och bidra. Social hållbarhet. Social hållbarhet för oss handlar om att våra medarbetare mår bra, är motiverade och kan utvecklas. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med trygg arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar socialt ansvar i relationer med kunder, leverantörer och... Läs me Hållbarhet är en framgångsfaktor. Vi vet att många människor som är nya på arbetsmarkna­den vill arbeta på ett värderingsstyrt företag som anser att hållbarhet är en framgångsfak­tor. Selecta vill leva upp till dessa förvänt­ningar. För oss innebär det att erbjuda en arbetsplats där man som medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling, får engage­ra sig i hållbarhetsfrågor och där satsningar på jämställdhet och mångfald är en självklarhet. Vårt.

Med gemensamt engagemang för hållbarhet skapar vi tillsammans långsiktig framgång. En attraktiv arbetsplats Att bedriva hållbart företagande innebär för oss själva på Glimstedt att agera etiskt, verka för goda intressentrelationer och bidra till att bygga ett väl fungerande samhälle genom exempelvis pro-bono insatser Fokusområdena för hållbarhetsarbetet i Allente är att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna, främja miljövänliga lösningar i hela vår värdekedja, främja en mångsidig, jämlik och inkluderande arbetsplats, en sund kultur samt ett etiskt beteende Hållbarhet. Som en långsiktig fastighetsägare strävar vi efter att ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Balders ramverk för hållbarhet utgörs av fem övergripande delar som samlar bolagets väsentliga frågor avseende såväl social, miljömässig som ekonomisk hållbarhet. Ramverk för Balders hållbarhetsarbete Fastigheter Områden Samarbeten Medarbetare Finanser. Vi främjar hållbart företagande. Våra kunder vill ge sina anställda en arbetsmiljö som har en märkbar, positiv inverkan på människor och miljö. Att leverera högsta kvalitet handlar om att se till att alla steg vi tar för att tillgodose våra kunder är så hållbara som möjligt

hållbarhet-arbetsplats - Tenant & Partne

 1. Vi anser att en attraktiv och hållbar arbetsplats är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Fysisk säkerhet är en prioritet för oss, liksom den sociala arbetsmiljön och därmed individens välbefinnande. Som företag har vi en rad aktiviteter på plats för att främja detta, t.ex. stegräkningstävlingar, subventionerad massage och friskvårdsstöd
 2. Social hållbarhet inom en organisation är bra för att få nöjda kunder och öka företagets attraktivitet, stärka företagets varumärke och möta krav från kunder, kommuner och stat samt långivare och investerare. Organisationen kan även förebygga risker för skador på varumärket och förlust av framtida affärer. Arbetet med social hållbarhet ger alltså ett ekonomiskt värde för företaget på många sätt och det skapar en bättre arbetsmiljö
 3. Hållbarhet En verksamhet och arbetsplats som håller över tid Hållbarhet En hållbarhetsstrategi för framtiden. Vår hållbarhetsstrategi visar vägen mot vår vision om att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras med ett extra fokus på hälsa och välbefinnande, klimatpositivitet och att vara en god kraft i samhället. Hållbarhet Vår hållbarhetsredovisning.
 4. Vi har samlat all kunskap du behöver i överskådliga, enkelt sökbara kategorier - med fokus på att göra övergången till en modern arbetsplats mer effektiv och framgångsrik. Du kan spara dina favoriter till din egen, unika kunskapsbank för att när som helst kunna återvända, fördjupa dig, uppdatera dina val och ta del av våra experters kunskap inom de områden som är relevanta för dig. Oavsett om du står inför, mitt i eller redan har gjort en förändring så kommer.
 5. Detta frivilliga initiativ lanserades år 2000 för att uppmuntra företag i hela världen att anta och implementera policyer inom hållbarhet och socialt ansvarstagande. Vi har åtagit oss att efterleva UNGC:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och att kontinuerligt sträva efter att uppnå hållbar utveckling
 6. Social hållbarhet. NCC:s sociala hållbarhetsarbete berör våra medarbetare och kunder, men också samhället i stort. En hög prioritet är hälsa och säkerhet, som inkluderar att skapa trygga arbetsplatser för våra medarbetare samt bättre hälsa för de som bor och arbetar i våra byggnader. En annan viktig del handlar om att vara ett öppet och inkluderande företag där medarbetarna trivs, presterar och utvecklas

Hållbarhet. Hållbarhet. Vår ambition är att vara branschens mest hållbara företag. VD har ordet Catherine Sahlgren VD. Läs mer . Miljöpolicy och mål. Läs mer . Ann Östmar HR Chef om Social Hållbarhet. Läs mer . Vi ansvarar för dessa områden (ESG) Miljöansvar. Läs mer . Socialt ansvar. Läs mer . Corporate Governance. Läs mer . Werksta och FN:s hållbara utvecklingsmål. Vi h Social hållbarhet. Arla Plasts sociala ansvar ska omfatta i första hand medarbetare och samhället. Bra arbetsplats. Arla Plast ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, ska Arla Plast erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation. Arla Plast arbetar.

Hållbarhet - Så arbetar vi ansvarsfullt & långsiktigt

 1. Hållbarhet viktigt för svenskarna, men få vet vad företag gör. Hållbarhet är viktigt för 95 procent av svenskarna. Samtidigt tycker hela 77 procent att det är svårt att veta om ett företag arbetar hållbart. Det visar en ny rikstäckande undersökning om svenskarnas attityder till hållbarhet. Undersökningen som tagits fram av.
 2. Statens fastighetsverks (SFV) arbete med hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten, från planering, projektering och byggnation till förvaltning. Fokus ligger på de områden där SFV har störst påverkan och möjlighet att bidra i rätt riktning, och där det finns tydliga krav och förväntningar från intressenter
 3. SYNEN PÅ HÅLLBARHET I VALET AV ARBETSPLATS 21 HUR MAN TAR REDA PÅ OM ETT FÖRETAG ÄR HÅLLBART 22 SYNEN PÅ DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN 26 SYNEN PÅ SIN EGEN LIVSSTIL UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV 30 DE STÖRSTA HINDREN FÖR ATT LEVA MER HÅLLBART 34 HÅLLBARA VAL I VARDAGEN 37 SYNEN PÅ KLIMATUTVECKLINGEN 41 SUMMERING AV RESULTAT 45 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 48 SAMARBETET 49 18. 6.
 4. Hållbarhet på TePe FN:s globala mål för hållbar utveckling På väg mot CO₂-neutralitet En trygg arbetsplats En hållbar verksamhet Hållbara produkter Sustainability Report; TePe GOOD™ TePe GOOD; Hållbarhet på TePe. Hållbarhet på TePe innebär att säkerställa miljö, ekonomiskt och socialt välbefinnande i dag och i morgon. Det innebär att möta människors och samhällets.
 5. - En modern arbetsplats är inte bara en fysisk plats. Den bör även ses som en tjänst och en känsla. När allt fler människor sett både för- och nackdelarna med att jobba hemifrån ställs detta på sin spets, säger Magnus Lindgren, inredningsarkitekt och utvecklingsansvarig för inredning på White

hÅllbarhet Vi brinner för att industrin ska bli hållbar utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. I vårt arbete utgår vi ifrån FN´s 17 Globala mål En modern arbetsplats måste hela tiden vässa sig och förbättra sin resursanvändning. En hållbar och lönsam tillväxt måste säkerställas samtidigt som koldioxidavtrycket minskas och mindre konsumeras Vår största möjlighet att bidra till en hållbar miljö är att försöka minimera miljöpåverkan i de uppdrag vi utför för våra kunder. Pidab arbetar därför aktivt för att ha ett långsiktigt synsätt. Våra ledord i det externa miljöarbetet är låg livstidskostnad och livstidsvinst.Detta är det synsätt vi utgår från för att hitta driftsäkra, energieffektiva och ekonomiskt.

Hållbarhet - Jästbolage

Hållbarhet - SFA

Hållbarhet. För Sandahls är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi ständigt för att utvecklas i en hållbar riktning. Detta handlar både om att nå våra egna högt ställda ambitioner, och om att möta förväntningar från kunder och samhälle. Hållbarhet är integrerat i alla delar av verksamheten, och. Ökad hållbarhet i projekt - minskad klimatpåverkan i våra projekt. Medveten arbetsplats - nöjda medarbetare, 35 % kvinnliga medarbetare på alla nivåer 2025. Hållbarhetsredovisning. När vår värld ställs inför stora hållbarhetsutmaningar har vi på Bengt Dahlgren inte bara chansen att vara med och påverka, vi har ett ansvar. Tillsammans med våra engagerade medarbetare och. Hållbarhet hjälper oss att utveckla Balco Group till ett företag som vi vet kommer att leverera ett långsiktigt värde. Johan Fälth, Ansvarig hållbarhetsfrågor. Prioriterade hållbarhetsområden för Balco Group är: Miljö. Världen har många utmaningar inom miljöområdet. Att bekämpa klimatförändringen och nå målet för Parisavtalet är en av vår tids största utmaningar.

Hållbarhet; Tjänster; Våra projekt; Jobba hos oss; Kontakt; Arbetsmiljö . För oss är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet viktigt. Vi planerar vårt arbete noggrant för att ge våra medarbetare trygga förutsättningar att utföra arbetet säkert. Arbetsmiljöpolicy. Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete. Vår avsikt är att ge personalen. Hållbarhet Vårt hållbarhetsarbete. Collector ska vara en långsiktig partner till både företag och privatpersoner. Det innebär att vi som bank vill ta ansvar i allt vi gör, i vår relation till kunder, i projekt vi tar oss an, och hur vi bedriver vår affär. Vårt arbete grundar sig i Global Compacts 10 principer, som syftar till att långsiktigt bidra till ett integrerat. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kolleger kommer hem välbehållna varje dag. Nyheter om hållbarhet. Senaste pressreleasen. Pressrelease. 2021-06-08 juni 8, 2021 Volvokoncernens branschledande klimatmål godkända av SBTi. Volvokoncernens klimatmål är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen. Miljö och hållbarhet. Vi återbrukar cirka 42 ton textilier i veckan och har som mål att tillvarata minst 500 ton matsvinn varje år. Vi arbetar med miljö och hållbarhet utifrån ett kretsloppstänkande och återbrukar och återvinner stora mängder som annars hade slängts. Systematiskt och diplomerat miljöarbete. Vårt miljöarbete har sedan 2009 resulterat i en årlig diplomering.

Hållbarhet på Selecta Hållbar persona

Hållbarhet - Advokatfirman Glimsted

Hållbarhet på Resurs. Resurs ska bedriva en hållbar verksamhet som värnar om miljö, människor och ekonomi. Vår målsättning är att göra skillnad i vardagen för våra kunder, partners, medarbetare och vår planet. Läs mer. Våra åtagande. Ansvarsfull kreditgivning. Resurs ska erbjuda finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt - för individen, Resurs. Vår syn på hållbarhet. Hållbarhet är inget begrepp vi förhåller oss till, det är ett sätt att vara som genomsyrar allt vi gör. Sernekes grund och historia representerar äkta samhällsengagemang och ett genuint intresse att tänka större än oss själva. För oss är hållbarhet att ta ansvar, att driva byggande utan att belasta vår. Hållbarhet. Vi är övertygade om att vår största möjlighet att påverka världen i en hållbar riktning ligger i det vi kan bäst - affärsjuridisk rådgivning. Men att åstadkomma förändring kräver också att vi lever som vi lär och tar vårt samhällsansvar för det vi kan påverka. När vi talar om vårt hållbarhetsarbete gör vi det gärna med hänvisning till tre integrerade. Som framhålls i programmet New Heights kommer hållbarhet vara en av Alimak Groups grundläggande framgångsfaktorer inom samtliga strategiska satsningar, och därigenom en avgörande del av bolagets DNA - både för koncernen som helhet och som en integrerad del av varje divisions strategi. I en värld som växer och blir alltmer globaliserad skapas megastäder - till följd av.

Hållbarhet - Allent

 1. Miljö och hållbarhet på Cygate. Hållbarhet är en viktig fråga för oss på Cygate och vi arbetar med frågan på flera sätt! Som IT-integratör bidrar vi till en mer hållbar värld genom att öka tillgängligheten och bidra till samhällseffektivisering men för oss är det också viktigt att arbetet bedrivs under former som ger människor och miljö så bra förutsättningar som möjligt
 2. ska energiförbrukningen genom energieffektiviserande
 3. Vårt hållbarhetsarbete kretsar både kring sparande och kring Futur Pension som arbetsplats och arbetsgivare. Grunden för arbetet bygger på de etablerade nationella och internationella lagarna, riktlinjerna och målen kring hållbarhet. Futur Pension är medlem i Swesif och kommer t.ex. nu ansluta till FNs Global Compact. Vi följer också våra egna värderingar och ambitioner för att.
 4. Hållbarhetsrapport. I vår hållbarhetsrapport redogör vi för hur vi arbetar med miljö och sociala frågor, personal, respekt för mänskliga rättigheter, mångfald samt motverkande av korruption. Sedan 2008 publicerar vi varje år en hållbarhetsrapport, under åren 2013/14 till 2018/19 kombinerad med årsredovisningen, där vi beskriver.
 5. Arbetsplats och kultur. Vi vill ha en sund arbetsplats där både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god, trygg och stimulerande och där medarbetarna är delaktiga i arbetssätt och beslut. Genom tydlig mötesstruktur och korta beslutsvägar praktiserar vi vår egen vision om att beslut bäst tas nära verksamheten. Med ett gott.

Social hållbarhet för oss handlar om att våra medarbetare mår bra, är motiverade och kan utvecklas. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med trygg arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar socialt ansvar i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Som stöd i arbetsmiljöarbetet arbetar vi utefter ett ledningssystem certifierat enligt standarden OHSAS 18001 Hållbara samhällen och arbetsplatser. Framtidens hållbara städer och smarta arbetsplatser gör vår värld bättre, både i det stora och i det lilla. Men hållbarhet är så mycket mer än bara miljömärkta byggnader. Genom våra projekt vi bidrar till en positiv samhällsutveckling Hållbarhet. En pågående resa. Alla delar av samhället måste bidra för att skapa en hållbar framtid. För att göra vår del och säkerställa att vi är konkurrenskraftiga på lång sikt har Mycronic integrerat hållbarhet i sin strategi. Den adresserar fyra områden. Utvecklingen för arbetet rapporteras i en hållbarhetsrapport som ingår i årsredovisningen för 2020. Vår.

Hållbarhet Balde

Social hållbarhet. Social hållbarhet för oss handlar om att våra medarbetare mår bra, är motiverade och kan utvecklas. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med trygg arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar socialt ansvar i relationer med kunder, leverantörer och.. SOCIAL HÅLLBARHET. M2s ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller kompetent personal. Vi ska erbjuda en trygg och sund arbetsplats där medarbetare med engagemang och professionalitet representerar företagets värderingar. Organisationen är decentraliserad och kännetecknas av samarbete, delaktighet, transparens och korta beslutsvägar. Inom M2 är. Filtreringslösningar och hållbarhet Publicerad den 10 maj 2021. Camfils utbud av filter utgör den största delen av vår verksamhet. Vi erbjuder ett stort urval av högkvalitativa, noggrant testade lösningar som rengör inomhusluften för nästan alla filtrerings- eller inneslutningsbehov Hållbarhet har alltid varit en stor del i vårt arbete vilket måste mötas genom att förändra livscykeln för produkten. Från tillverkning, avfall, logistik och drift. Hållbarhet . Lider du av pollenallergi? Publicerad den 23 mars 2021. Vår - bara ordet gör en glad. Eller ja, kanske inte för alla. Varmare väder innebär också pollen som släpper från träd, gräs och ogräs som.

Genom att sätta hållbarhet och människan i fokus skapar Rottneros en inkluderande, utvecklande och engagerad arbetsplats som jobbar i nära kundrelationer för att bidra till en bättre och mer hållbar värld. 15 15. OMXSPI 17:30-0,04% S&P 500 23:30 +0,47% FTSE 100 17:35 +0,10% DAX 30 17:44-0,06% NIKKEI 02:40-0,22% USD 03:48-0,07% EURO 03:48 +0,01% GULD 03:48 +0,08%. Dagens industri. Start. Hållbarhet kommer naturligt för oss, både i tanke och i handling - det är en del av vårt DNA. Vi har producerat tändstickor i mer än 150 år och Sverige är vår hemmaplan. Vi är stolta över att all vår produktion sker inom Sveriges gränser och att alla våra virkesleverantörer finns här. Från en hållbarhetsaspekt är en lokal närvaro viktig för oss samtidigt som vi har ett. Utvecklingsledare med fokus Hållbarhet till Kävlinge kommun Sektor Samhällsbyggnad . Vi bryr oss! Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare. Till. Rätt arbetsmiljö och hållbarhet för våra medarbetare. För oss är det en självklarhet att alla våra medarbetare har schyssta villkor och löner enligt kollektivavtal. Dessutom erbjuder vi en transparent och öppen arbetsplats med möjligheter till och fokus på personlig utveckling Våra poddar - så blir vi Sveriges bästa arbetsplats. I den allmännyttiga HR-podden diskuterar vi hur vi tar oss mot vårt mål - att blir en av Sveriges bästa arbetsplatser. Redan i dag är vi nummer sex i Great Place to Work, som rankar de bästa arbetsplatserna. Här lyfter vi några av de viktigaste faktorerna hos oss för att ta.

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser för miljön eller den sociala hållbarheten. Vi på Åhus Beach känner att det är viktigt att värna om såväl naturresurser som människor. Därför är det viktigt för oss att ha värdefulla relationer med alla som besöker oss, arbetar hos oss samt samarbetar med oss. Hållbarhet för oss gäller även samhället där vi alltid har en dynamisk mångfald bland våra anställda. Vi tar ekonomiskt ansvar för vårt bolag och kan tryggt utveckla en hållbar arbetsplats och vara en pålitlig långsiktig leverantör. Mersmak är med och skapar en framtid där människor, djur och natur lever hållbart och i harmoni. Hållbarhet i fokus. Vår passion är mat och. Tillbaka Kampanjer och erbjudanden Inspiration och content Kundcase Helhetslösningar Hållbarhet. Tillbaka. Tillbaka. Privat Fastighetsägare. Stäng. IT-arbetsplats. Förenkla din vardag. Kreativitet, effektivitet och flexibilitet gynnas enormt av digitaliseringen och de produkter och tjänster som finns idag. Den IT du har på din arbetsplats ska göra det så enkelt som möjligt för dig. HÅLLBARHET FÖR DIG. Idag vill allt fler människor och organisationer göra hållbara val. Det finns ett ökande behov av hållbara och tidlösa inredningslösningar av hög kvalitet - för miljöns skull, för de anställdas trivsel och för den ekonomiska hållbarheten. För oss på Kinnarps är detta en naturlig del av vardagen och så har det varit sedan vi startade företaget år 1942.

Hållbarhet. Att hyra är hållbart Bodetableringar. Restprodukter. Transporter. Utrangering. Våra miljökrav. Fördelarna med att hyra visar sig såväl i plånboken som i miljökalkylen. Genom att hyra binder inte kunden upp sitt kapital i ägandet av maskiner, dessutom innebär hyra ett effektivare utnyttjande av jordens ändliga resurser EY växlar upp samarbetet med Microsoft - hållbarhet i fokus. EY och Microsoft har under flera års tid samarbetat för att hjälpa svensk industri och offentlig sektor till nya, digitala höjder. Nu förstärks den gemensamma ambitionen ytterligare då EY blivit Managed Partner till Microsoft i Sverige. Presskontakt. EY Sverige Våra medarbetare. Att arbeta på SEB är att vara en positiv kraft i samhället genom att hjälpa kunder att uppnå sina mål. Våra medarbetare står i centrum för allt vi gör och vi stödjer deras utveckling. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering är avgörande för att lyckas. Banksektorn genomgår genomgripande förändringar Föreställ dig en arbetsplats som du älskar att komma till, en plats som är utformad för att allt ska fungera enkelt och tåla tuffa tag. Detta ligger till grund för allt vi gör. Våra skräddarsydda processer hjälper dig med allt: från rätt utbildning till att välja de exakta lösningarna som gör din arbetsdag både roligare och mer effektiv. Läs hur vi har hjälpt andra kunder. Idag tar EY nästa kliv mot framtidens arbetsplats. Idag flyttar EY till nytt huvudkontor på Hamngatan i centrala Stockholm. De nya lokalerna i Sergelhuset kommer möta de högt ställda krav EY har på framtidens arbetsplats, med fokus på hållbarhet, flexibilitet och innovation. rbetet med det nya kontoret har pågått sedan december 2019.

Levererar hållbarhet, något alla arbetsplatser behöver

Säkerhet och hållbarhet är honnörsord för oss på Rental. Därför ser vi till att du är korrekt rustad och får rätt hjälp i projektets alla faser. Vi har en rad tjänster för en säker arbetsplats, här ser du några. Säkert arbetspass med kapmaskin. Här får du veta mer om vilken maskin och vilka tillbehör som lämpar sig till stenläggningsarbeten, vägkonstruktion. Framtidens arbetsplats i framtidens stad. När fastigheter för morgondagens kontor ritas in i våra städer är de pusselbitar som bidrar till hela städers både innovativa och varsamma utveckling. Helt nya stadsdelar har vuxit fram i före detta hamn- och industriområden. Följ med till Universitetsholmen, Gårda och Hammarby sjöstad Vi vill skapa en hållbar organisation och vara en attraktiv arbetsplats för befintliga och nya medarbetare. En organisation som präglas av säker arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro, stor mångfald och jämställdhet. Vårt ledarskap är en viktig förutsättning för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas tillsammans med våra kunder. Alla chefer genomgår ledarskapsutbildningar med. Vår ambition är att hållbarhet ska vara en given del i alla aspekter av vår vardag. blir därmed också en fråga om att lösa vår framtida kompetensförsörjning och att utvecklas som en attraktiv arbetsplats. Frågor som handlar om hållbarhet kan ofta kännas komplexa och svåra att påverka, särskilt ur ett globalt perspektiv. Vi tror ändå på att försöka påverka.

CSR Hållbarhet. CSR (Corporate Social Responsibility) är företags ansvarstagande för hur de påverkar samhället. Hållbarhet handlar om att: - vad vi gör idag spelar roll för hur världen kommer se ut i framtiden. - utgår från framtida människors behov. Hållbarhet delas in i tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social Vi på Ticket vill arbeta för ett långsiktigt, hållbart resande - både idag och för kommande generationer. Vi samarbetar med många leverantörer inom bland annat reguljärflyg, charter, kryssning och hotell. Även för våra leverantörer är hållbarhet en viktig central del. Vill du veta vad du kan göra själv för att resa mer. Hållbarhet; Tänk om fler förpackningar tog ansvar för planeten? Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Därför tar vi en proaktiv ledning i omställningen till ett cirkulärt samhälle med förpackningslösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimateffektiva. Vår berättelse Behovet av förpackningar växer snabbt varje år. De flesta av dagens. Vi vill vara en restaurang & kafe som ligger i tiden när det gäller miljö och hållbarhet. Vi serverar därför endast lakto vegetarisk & vegansk mat och har helt valt bort alla köttalternativ. Vi har tydliga miljö & hållbara mål som vi hela tiden jobbar mot samt att sträva efter att vara en bra arbetsplats för våra medarbetare. Händer på Rost. This message is only visible to. Hållbarhet är ett brett begrepp. För de allra flesta handlar det nog om miljön runt omkring oss, det vill säga vår planet och den natur och de resurser som finns här. För oss på Götessons är just tillståndet för vår planet en viktig orsak till att vi arbetar mot en mer hållbar verksamhet - utan naturens förtjänst går det inte att bedriva någon verksamhet. Men hållbarhet.

Hållbarhet - Wellspec

Hållbarhet för Flodéns är ett ansvarsfullt företagande som bidrar till en positiv samhällsutveckling, minskad miljöpåverkan, vilket i sin tur skapar trygghet genom social utveckling för våra medarbetare, underentreprenörer och leverantörer. Flodéns affärsmodell för ett ansvarsfullt företagande omfattar samtliga medarbetare Hållbarhet 360°. Hela vägen från upphandling av råvaror och produkter till färdig leverans har vi fokus på säkerhet, hållbarhet, smak, hälsa och service. Vi på Compass Group vill vara den mest hållbara leverantören av måltider och tjänster inom vår bransch varför vi genom ständiga förbättringar och engagemang hela tiden. Föreställ dig en arbetsplats som du älskar att komma till, en plats som är utformad för att alla ska trivas och kunna göra sitt bästa. Detta ligger till grund för allt vi gör. Våra skräddarsydda processer hjälper dig med allt: från rätt utbildning till att välja de exakta lösningarna som gör din arbetsdag både rolig och effektiv. Se hur vi har hjälpt andra kunder. Created. Hållbarhet . Content sections . Text . Vår mission för vårt hållbarhetsarbete är att vara det självklara valet som arbetsgivare och leverantör genom ansvarsfull digital utveckling och verksamhet. För våra medarbetare, våra Enfoiter, innebär detta möjlighet att påverka, kontinuerlig utveckling och att Enfo ska vara en arbetsplats att älska. För våra kunder betyder detta att vi. Hållbarhet på flera fronter. På ProfilGruppen försöker vi alltid att se till helheten och för oss är begreppet hållbarhet något som spänner över flera områden - alla viktiga pusselbitar i vårt arbete att skapa de bästa förutsättningarna, oavsett om det gäller samhälle, miljö, individ eller affär

Hållbarhet från början till slut Genom att designa flexibla, cirkulära produkter och använda naturliga och återvunna material driver EFG utvecklingen av hållbara kontorsmöbler. Hela 85 procent av en möbels klimatutsläpp utgörs av materialet och en cirkulär användning av möbler minskar klimatavtrycket med så mycket som 20-40 procent, jämfört med att köpa nytt Kliv in i Sveriges första och största opartiska kunskapsbank arbetsplatsenifokus.se i arbetet mot framtidens Arbetsplats, Arbetssätt och Arbetsliv- Våra tre A. Här finner du kunskap, smarta tips, guider, arbetsplatsprojekt och forskning som ger dig inspiration och kunskap i vad som krävs i arbetet mot framtidens arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv Vi fortsätter bygga en kultur som ger människor kraft, som gör vår arbetsplats motiverande och där vi gör vår del för en renare och en mer energieffektiv värld. I vår hållbarhetsrapport kan du läsa mer om våra fokusområden och vad vi uppnådde under 2020. Rapporten är på engelska. Ladda ned ett exemplar eller läs den här. Ladda ned. Nedladdning kan ta upp till 1 minut. En trygg arbetsplats startar med EcoOnline Läs mer här Resurser Resurser Blogg Guider att ladda ned Kostnadsfria webbinarium Ordbok På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta.

Syftet är att du ska få reflektera över hållbarhet generellt, vad det innebär för dig och hur det relaterar till din roll på din arbetsplats. Svaren analyseras anonymt. Projektet Konkurrenskraft 2030 drivs av Energikontor Norr i samverkan med Luleå tekniska universitet (Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning), Almi Företagspartner Nord och Företagarna Norrbotten. Hållbarhet i konsultverksamheten. Även vår konsultverksamhet utgör en betydande del av vårt hållbarhetsarbete. De råd vi ger och de upphandlingar vi genomför ute hos kunder kan få stor betydelse för deras totala miljö- och sociala påverkan. Därför tar vi alltid upp dessa frågor med våra kunder och föreslår hållbara lösningar. Vi hjälper även till med allt från analys och. Hållbarhet De Globala Målen är en gemensam arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna år 2030. Målen gäller alla länder och är en färdplan för den globala insatsen för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att ta hand om behoven hos människor som lever idag, utan att förstöra kommande generationers möjligheter.

Vad är social hållbarhet

Förenkla på din arbetsplats med rätt inredning. Om Ahlsell Butiker Hållbarhet Jobba hos oss Logga in. Logga in. Ett felaktigt e-postadress, användarnamn eller lösenord har angetts. Du kan logga in med ditt användarnamn i stället för e-postadress om detta fel uppstår igen. Du har blivit utlåst på grund av för många misslyckade inloggningsförsök. Använd funktionen för Glömt. Miljömässig hållbarhet. Sigtuna kommun är en kontrastrik plats där rika natur- och kulturmiljöer i en levande landsbygd möter tätorter och stora transportflöden. Här finns mycket att bevara och utveckla, men också stora miljöproblem att ta hand om

Hållbarhet Kungslede

Lantmjölk nu i klimatvänlig förpackning Vår omtyckta Åsens lantmjölk kommer nu att finnas både i den välkända dunken, och i en ny biobaserad kartongförpackning. För att bra mat är viktigt Vi skapar tillfällen för människor att umgås På väg mot sveriges mest hållbara mejeri Vi vill vara en del av lösningen Mejerivaror är naturligt hälsosamma [ Hållbarhet Hur möter ni som företag framtiden? Hållbarhetsprofilering av ditt företag. Att driva ett hållbart företag innebär att du har kontroll, är transparant och använder dina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom samhällsutvecklingen erbjuds du som företagare också att se din verksamhet utifrån nya perspektiv och på så sätt synliggörs möjligheter till.

Skanska Asfalt och Betong byter namn till Skanska

Kunskapsbank Arbetsplatsen i foku

Social hållbarhet. Ovako strävar efter att skapa en attraktiv arbetsplats och bidra till ett hållbart samhälle. Bolaget har en öppen och stark kultur med stolthet för verksamheten och våra medarbetare. Med säkerhet som högsta prioritet. Medarbetarnas säkerhet är högsta prioritet för Ovako och ett område där företaget alltid. För ABENA innebär hållbarhet och CSR ett tydligt fokus på Kvalitet. För ABENA är kvalitet avgörande. Vi strävar efter att alla våra aktiviteter ska genomföras med fokus på hög kvalitet. Läs mer om våra högkvalitativa lösningar och om hur vi gör ditt produktval hållbart genom våra internationella åtaganden och certifieringar. Läs mer här Socialt ansvar. Vi har höga krav. Alla webbinarier är kostnadsfria och riktar sig till dig som medlem i Unionen. Du kan titta på alla sändningar under två veckor efter aktuell sändningstid. Du tittar med samma länk i efterhand som om du deltagit i livesändningen Inlägg om hållbarhet skrivna av Karin Ståhl. Uppmärksammar de åtta skiftena från Kinnarps trendrapport och börjar bläddra i rapporten som jag fått mej tillsänd. Jag konstaterar att rapporten är baserad på en omfattande trend- och framtidsanalys från både egna och externa analytiker Stora Enso strävar efter att vara en arbetsplats utan olyckor. Vi uppmuntrar en koncernövergripande säkerhetskultur, vilket innebär att alla ansvarar för att göra varje arbetsdag hälsosam och säker - från högsta ledningen och genom hela företaget. Säkerhetsstyrningen på Stora Enso bygger på internationella standarder som OHSAS 18001, men våra processer sträcker sig längre.

SMÅSTAD Loftsäng - vit grå/med skrivbord med 4 lådor - IKEAKOMPLEMENT Utdragbar byxhängare - vitlaserad ekeffekt - IKEAHAUGA Klädd sänglåda - Vissle grå - IKEA

Hållbarhet Höganä

Hållbarhet genomsyrar hela fastigheten i allt från solceller på taket till val av hållbara material, till exempel i form av återvinningsbara mattor tillverkade av gamla fisknät. Prisma är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta certifieringsnivån, allt för att säkerställa att huset uppfyller de högt ställda miljökrav som finns men även för att människorna som jobbar. Utvecklingsledare med fokus Hållbarhet till Kävlinge kommun Sektor Samhällsbyggnad . Vi bryr oss! Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare. Till. Jobba här. Vi rekryterar för fullt och kommer att fortsätta att göra det framöver! Svenska kraftnät behöver ännu fler medarbetare som bidrar i vårt uppdrag att bygga ut det svenska kraftöverföringssystemet för att möta framtidens behov på elmarknaden och krav på säkra elleveranser Hållbarhet i Nordea; Hållbar verksamhet; Åtaganden och riktlinjer; Rapportering; Våra tjänster. Tjänsterna i översikt; Asset Management; Affärer banker emellan; Cash Management; Nordea Finance; Securities services ; Trade Finance; Riktlinjer och stöd; Så kan du börja arbeta med mångfald på din arbetsplats . Hem; Press och nyheter; Nyheter och pressmeddelanden; Så kan du börja a

277 lediga jobb som Social Hållbarhet på Indeed.com. Ansök till Omvårdnadspersonal, Vårdare, Fältsäljare med mera Hållbarhet. Meny. Engagemang på flera nivåer. Smoooth shopping, det är det som driver oss här på Klarna. Vi vill inspirera till genomtänkta och säkra köp, och vi vill att det ska vara så tryggt och smidigt som möjligt att använda våra produkter och tjänster. Idag använder 90 miljoner konsumenter och 250 000 återförsäljare över hela världen Klarna dagligen. Men vi vill göra. 2012 startade Göteborgs stad den årliga tävlingen Cykelvänlig arbetsplats. Nu sprider sig tävlingen bland kommunerna i landet. Nu sprider sig tävlingen bland kommunerna i landet. Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet Starta din prenumeratio

 • Fl0m ESEA.
 • Flash Eyes Png.
 • Blockchain research topics 2020.
 • GTA 5 Online beste Mission um Geld zu verdienen.
 • Spark Networks Jobs.
 • ETH Alarm.
 • Domy do wynajęcia małopolskie.
 • Bitcoin Market journal.
 • Csgo skin submission.
 • Netbit Login.
 • Market crash imminent 2021.
 • Retro golvlampa 60 tal.
 • VV Abkürzung jura.
 • Porsche in Schweden kaufen.
 • Journalistische Darstellungsformen Unterricht.
 • Accepterat pris Stockholm.
 • Geely Atlas цена в Астане.
 • Coast spa återförsäljare.
 • Clock Canvas.
 • Facebook Support kontaktieren.
 • Instant wallet pay login.
 • Bester RSS Reader.
 • Crypto.com cro stake.
 • Spamverdacht Anruf Was ist das.
 • Hotels.com gutschein corona.
 • PROJECT Immobilien Buchhaltung.
 • Lysa Global Aktier Hållbar B.
 • Cryptocurrency ban in India latest news.
 • Asgoodasnew.
 • Ethereum 2.0 wanneer.
 • Starta eget bidrag Almi.
 • Plateforme marketplace.
 • Tartan Yachts.
 • Flagticker.
 • BitTorrent crypto News.
 • German car sales.
 • ALGO coin binance.
 • Reinvestition.
 • Blockchain förklaring.
 • Sinopharm dividend.
 • Buying a Cat S car.